Pilnie poszukiwane rośliny w dorzeczy Łeby
Dodane przez rzekaleba dnia 24.05.2012
W związku z poszukiwanymi w całym dorzeczu Łeby roślinami wodnymi
wchodzącymi w skład siedliska 3260-1 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników”
zwracamy się z uprzejmą prośbą do wędkarzy, przyrodników i wszystkich sympatyków dorzecza Łeby o nadsyłanie zdjęć napotkanych nad rzeką
Łebą i dopływami roślin na nasz adres mailowy:
towarzystwo@dolinaleby.eu
W wiadomości prosimy załączyć zdjęcia poglądowe miejsca występowania z krótkim
opisem na jakim odcinku rzeki zostało ono wykonane oraz zdjęcia rośliny z bliska, które
umożliwi nam późniejszą jej identyfikację. Prosimy o nadsyłanie zdjęć nawet w przypadku
wątpliwości co do ich wartości merytorycznej, gdyż może się okazać, że mamy do
czynienia z cennym ekologicznie znaleziskiem!
Nazwy roślin, których poszukujemy w dorzeczu podajemy w rozwinięciu wiadomości.
Prosimy o zachowanie jak największej ostrożności podczas dokumentowania znalezisk.
Do tej pory członkom Towarzystwa udało się zinwentaryzować w okolicach Stryszej Budy i
Wielistowa następujące gatunki:

potocznik wąskolistny (Berula erecta)
zdrojek (mech) wodny (Fontinalis antypyretica)
rzęśl długoszyjkowa (Callitriche cophocarpa )

Zdjęcia dostępne w nowej galerii: Flora dorzecza Łeby


Treść rozszerzona
W związku z poszukiwanymi w całym dorzeczu Łeby roślinami wodnymi
wchodzącymi w skład siedliska 3260-1 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników”
zwracamy się z uprzejmą prośbą do wędkarzy, przyrodników i wszystkich sympatyków dorzecza Łeby o nadsyłanie zdjęć napotkanych nad rzeką
Łebą i dopływami roślin na nasz adres mailowy:
towarzystwo@dolinaleby.eu
W wiadomości prosimy załączyć zdjęcia poglądowe miejsca występowania z krótkim
opisem na jakim odcinku rzeki zostało ono wykonane oraz zdjęcia rośliny z bliska, które
umożliwi nam późniejszą jej identyfikację. Prosimy o nadsyłanie zdjęć nawet w przypadku
wątpliwości co do ich wartości merytorycznej, gdyż może się okazać, że mamy do
czynienia z cennym ekologicznie znaleziskiem!
Nazwy roślin, których poszukujemy w dorzeczu podajemy w rozwinięciu wiadomości.
Prosimy o zachowanie jak największej ostrożności podczas dokumentowania znalezisk.
Do tej pory członkom Towarzystwa udało się zinwentaryzować w okolicach Stryszej Budy i
Wielistowa następujące gatunki:

potocznik wąskolistny (Berula erecta)
zdrojek (mech) wodny (Fontinalis antypyretica)
rzęśl długoszyjkowa (Callitriche cophocarpa )

Zdjęcia dostępne w nowej galerii: Flora dorzecza Łeby

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników
Reprezentatywne i dominujące gatunki roślin
I. Rośliny zimozielone, o pędach zanurzonych lub z pływającymi liśćmi,
nietworzące organów spichrzowych:
włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans *
włosienicznik skąpopręcikowy Batrachium trichophyllum *
włosienicznik wodny Batrachium aquatile - ssp. pseudofluitans *
włosienicznik pędzelkowaty Batrachium penicillatum (1)
rzęśl hakowata Callitriche hamulata *
rzęśl długoszyjkowa Callitriche cophocarpa
rdestniczka gęsta Groenlandia densa * (1)
rdestnica nawodna Potamogeton nodosus * (3)
zdrojek (mech) wodny Fontinalis antypyretica
wątrobowiec Scapania undulata
II. Formy zanurzone (fo. submersa) roślin brzegowych z apikalną strefą wzrostu
potocznik wąskolistny Berula erecta *
przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga *
przetacznik bobownik Veronica anagalis-aquatica *
rukiew wodna Nasturtium officinale *
III. Formy zanurzone (fo. submersa) roślin brzegowych i wodnych
z rozwiniętymi kłączami i bazalną strefą wzrostu
łączeń baldaszkowaty Butomus umbellafus *
jeżogłówka pojedyncza Sparganium emersum
grążel żółty Nuphar lutea *
IV. Rośliny niecharakterystyczne, niekiedy licznie występujące w siedlisku
lub w strefach przejściowych
moczarka kanadyjska Elodea canadensis
rdestnica kędzierzawa Potamogeton crispus
rdestnica alpejska Potamogeton alpinus
rdestnica przeszyta Potamogeton perfoliatus
mięta wodna Mentha aquatica
rzęsa drobna Lemna minor
rzęsa trójrowkowa Lemna trisulca
ramienica Chara fragilis (2)
Uwagi: * gatunki dominujące i równocześnie charakterystyczne w znaczeniu fitosocjologicznym
(1) gatunki roślin notowane w Polsce na pojedynczych, reliktowych stanowiskach
(2) charakterystyczna dla siedlisk rzecznych w zachodniej Europie,
w Polsce bardzo rzadka w tym siedlisku
(3) tylko liście pływające.
Źródło: http://www.wigry.win.pl/siedliska/3260_1.htm
Autor: dr Wojciech Puchalski