Stanowisko w sprawie budowy Stawów Karpiowych w Chocielewku
Dodane przez rzekaleba dnia 12.02.2013
Publikujemy stanowisko Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku z dnia 03.01.2013r. wraz z uzupełnieniem z dnia 23.01.2013 w sprawie zwolnienia z zakazów określonych Art. 88l ust.1 Ustawy Prawo wodne, dla inwestycji: budowa sześciu zbiorników wodnych o powierzchni do 1,5 ha każdy – stawy do produkcji ryb karpiowatych w ilości łącznej do 4,0 t/ha na działce nr 138/2 obręb Chocielewko, gmina Nowa Wieś Lębork, powiat lęborski.

STANOWISKO W FORMACIE PDF