Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 – 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze
Dodane przez rzekaleba dnia 25.02.2013
W związku z opublikowanym na stronie internetowej RZGW w Gdańsku  zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie: „Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 – 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze”, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby publikuje pismo wysłane w tej sprawie do RZGW w Gdańsku. Mamy nadzieję, że nasze wnioski zostana uwzględnione i będziemy mogli brać czynny udział w pracach koncepcyjnych stawiając głównie na rozwiązania proekologiczne i innowacyjne, z korzyścią dla lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego.

PISMO TPRŁ