Wątpliwości TPRŁ w funkcjonowaniu Programu Zarybień Obszarów Morskich trafiają do NIK-u
Dodane przez rzekaleba dnia 20.03.2013

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby wystąpiło do NIK z wnioskiem o podjęcie działań kontrolnych mających na celu wyjanienie naszych wątpliwości w funkcjonowaniu Programu Zarybień Obszarów Morskich.

Poniżej publikujemy treść naszego wystąpienia:

Pismo do NIK