Sprzeciw w sprawie regulacji rzeki Bóbr
Dodane przez rzekaleba dnia 06.04.2013
Publikujemy pismo w sprawie Regulacji rzeki Bóbr w km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów (z wyłączeniem odcinka od km 221+043 do km 221+992 – lewy brzeg, 222+170 – prawy brzeg).

Mamy ogromną nadzieję, że nie dojdzie do kolejnej dewastacji niezwykle cennego odcinka rzeki pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Obecnie znane są o wiele skuteczniejsze metody ograniczania skutków wysokich stanów wód, bo trudno mówić o całkwoitym powstrzymaniu powodzi, nie szkodzących środowisku, a wręcz poprawiających bioróżnorodność.
Ubolewamy, że RZGW we Wrocławiu jeszczę się z nimi nie zapoznało i swoimi działaniami pogwałca Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę Siedliskową i ustawę o Ochronie przyrody.

PISMO DO RZGW WROCŁAW