Panie Ministrze, pora skończyć z przełowieniem! - apel ponad 200 organizacji do ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej
Dodane przez rzekaleba dnia 11.04.2013


Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby poparło inicjatywę Koalicji OCEAN 2012 w sprawie nadmiernego przełowienia i odbudowy zasobów ryb.

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Warszawa (11 kwietnia 2013r.) - Negocjacje w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa
Unii Europejskiej (WPRyb) wchodzą w ostatnią, decydującą fazę. W związku z tym ponad 200
organizacji wzywa ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej, aby
opowiedzieli się za zlikwidowaniem problemu przełowienia i szybkim odbudowaniem zasobów ryb.
„Ponad 200 organizacji postanowiło przypomnieć ministrom, że zakończenie przełowienia jest
prawnym obowiązkiem Unii Europejskiej i że niesie ono za sobą korzyści zarówno ekonomiczne,
społeczne jak i środowiskowe” - tłumaczy Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia,
koordynatorka Koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Wzywamy ministrów odpowiedzialnych za
rybołówstwo w UE do tego, aby podążyli za przykładami z Australii, Nowej Zelandii i Stanów
Zjednoczonych i opowiedzieli się za taką polityką, która odtworzy zasoby ryb do zrównoważonych
poziomów, bez żadnych opóźnień.”
6 lutego 2013r., podczas głosowania plenarnego, Parlament Europejski zdecydowaną większością
głosów opowiedział się za zlikwidowaniem przełowienia do 2015r. aby umożliwić odbudowę
zasobów ryb najpóźniej do 2020r. Niestety, 27-miu ministrów zasiadających w Radzie Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa UE odrzuciło ten cel, ustalając jedynie termin likwidacji przełowienia do
2020 roku, nie uwzględniając jednak w ogóle celu odbudowy zasobów ryb.

Treść rozszerzona


Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby poparło inicjatywę Koalicji OCEAN 2012 w sprawie nadmiernego przełowienia i odbudowy zasobów ryb.

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa (11 kwietnia 2013r.) - Negocjacje w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa
Unii Europejskiej (WPRyb) wchodzą w ostatnią, decydującą fazę. W związku z tym ponad 200
organizacji wzywa ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej, aby
opowiedzieli się za zlikwidowaniem problemu przełowienia i szybkim odbudowaniem zasobów ryb.
„Ponad 200 organizacji postanowiło przypomnieć ministrom, że zakończenie przełowienia jest
prawnym obowiązkiem Unii Europejskiej i że niesie ono za sobą korzyści zarówno ekonomiczne,
społeczne jak i środowiskowe” - tłumaczy Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia,
koordynatorka Koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Wzywamy ministrów odpowiedzialnych za
rybołówstwo w UE do tego, aby podążyli za przykładami z Australii, Nowej Zelandii i Stanów
Zjednoczonych i opowiedzieli się za taką polityką, która odtworzy zasoby ryb do zrównoważonych
poziomów, bez żadnych opóźnień.”
6 lutego 2013r., podczas głosowania plenarnego, Parlament Europejski zdecydowaną większością
głosów opowiedział się za zlikwidowaniem przełowienia do 2015r. aby umożliwić odbudowę
zasobów ryb najpóźniej do 2020r. Niestety, 27-miu ministrów zasiadających w Radzie Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa UE odrzuciło ten cel, ustalając jedynie termin likwidacji przełowienia do
2020 roku, nie uwzględniając jednak w ogóle celu odbudowy zasobów ryb.
Trwające właśnie negocjacje trójstronne pomiędzy Radą Ministrów UE, Komisją i Parlamentem
Europejskim dają szansę na zakończenie, trwającego od 30 lat, nieumiejętnego zarządzania
rybołówstwem.
1.Obecnie 47 % oszacowanych stad ryb Oceanu Atlantyckiego i 80 % w Morzu Śródziemnym
uznane jest za przełowione,, podobnie jak pięć z siedmiu zbadanych stad w Morzu Bałtyckim.
2. Jeśli państwa członkowskie UE zależałyby tylko od ryb złowionych na ich (unijnych) łowiskach, już
6-go lipca zabrakłoby im ryb. Tak niska zasobność wód UE utrzymuje się już od kilku lat.
3. Przełowienie stad ryb UE doprowadza do marnowania ponad 3 miliardów euro rocznie, które
w formie dodatkowych wyładunków płynęłyby z eksploatacji stad odbudowanych do
zrównoważonych poziomów. Ponadto takie dodatkowe wyładunki zagwarantowałyby nowe miejsca
pracy w sektorze rybołówstwa dla ponad 100 000 osób.
„Apelujemy do ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w UE, w tym do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby oraz jego zastępcy Wiceministra Pana Kazimierza Plocke,
o zagwarantowanie, aby nowa Wspólna Polityka Rybołówstwa stała się narzędziem prawidłowego
zarządzania rybołówstwem, zapewniła stabilne źródło dzikich zasobów ryb dla rynku Europejskiego
i dobrą, dochodową przyszłość dla społeczności zależnych od tego sektora”, dodaje Justyna
Niewolewska.
OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej
Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią
sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.
OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony
przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, replikizegark organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym
połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries
Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment
Group oraz Seas At Risk.
OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu
Polscy członkowie OCEAN2012:
- Fundacja Nasza Ziemia
- Klub Gaja
- Stowarzyszenie Ekologiczne Eko – Unia
- Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska”
- Polski Klub Ekologiczny
- Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
- Zielony Instytut
- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP
- Fundacja z Naszej Strony
- Klub Przyrodników