Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 39

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 39
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 do 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze
Dodane przez rzekaleba dnia 30.07.2013

Publikujemy kolejne stanowisko TPRŁ w sprawie Wariantowej koncepcji zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 - 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze.
Pismo dostępne w rozwinięciu wiadomości.

Treść rozszerzona

Lębork, 30.07.2013r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Pani Halina Czarnecka

W związku z trwającymi konsultacjami w sprawie „Wariantowej koncepcji zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 – 26+900 wraz ze wstępnym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze”, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby – Organizacja Pożytku Publicznego oświadcza, że w całości podtrzymuje nasze koncepcje zawarte w piśmie z dnia 17 czerwca 2013 roku, wnosząc jednocześnie następujące uwagi i wnioski do dokumentacji przesłanej nam do wglądu:

1. Uznajemy „Wariant 1” jako całkowicie nieuzasadniony ekonomicznie, nie spełniający założeń Prawa Wodnego i Ramowej Dyrektywy Wodnej i podzielamy opinię Projektanta o jego dużej szkodliwości dla środowiska. W związku z czym wykluczamy jego całkowita lub etapową realizację.

2. W „Wariancie 2” uznajemy za niedopuszczalne zastosowanie materacy siatkowo – kamiennych, umocnień z kiszki faszynowej lub umocnienia walcami kamiennymi, nie wyrażamy ponadto zgody na odmulanie i wydobywanie z rzeki rumoszu i zamuleń.

Powyższe rozwiązania należy uznać za tzw. rozwiązania techniczne, w znacznym stopniu kontrastujące z terenem położonym w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego, w naszej ocenie niezgodne z założeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przypominamy, że umocnienie brzegów rzeki Łeby za pomocą faszyny i kołków było już na tym odcinku zastosowane wcześniej i rozwiązanie to nie sprawdziło się co widać na zdjęciach dokumentujących uszkodzenia obwałowań i linii brzegowej – umocnienia zostały zniszczone, częściowo zniszczone zostało obwałowanie w związku z czym powielanie takich błędów uznajemy za bezzasadne.

Rozwiązania proponowane w „Wariancie 2” musza być wielokrotnie powtarzane, więc ekonomiczne uzasadnienie ich stosowania nie jest żadnym argumentem.

3. Wnosimy o przedstawienie koncepcji zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom TPRŁ , zgodnej z Ramową Dyrektywą Wodną, przyjaznej środowisku, czyli opartej na działaniach renaturyzacyjnych i uwzględniających pomysły przesłane w naszym stanowisku z dnia 17 czerwca 2013 roku.

Przy przedstawieniu takiej koncepcji wskazujemy jako zasadne rozszerzenie naszych pomysłów o rozwiązania omówione szczegółowo w podręczniku pt. Manual of River Restoration Techniques dostępnym pod adresem: http://www.zielonyprocent.pl/rzeki.pdf

W szczególności:

· Odtwarzanie meandrów na odcinkach wyprostowanych - dział 1.2 (rycina 1.2.1) oraz dział 1.4 (rycina 1.4.1)

· Odtwarzanie zatok zastoiskowych - dział 2.1 (rycina 2.1)

· Odtworzenie odciętych meandrów – dział 1.7 (rycina 1.7.1)

· Odtwarzanie zastoisk – dział 2.2 (rycina 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3)

· Kierownice / deflektory nurtu – dział 3.1 (rycina 3.1.1) – proponujemy zamiast kłód wypełnionych gliną wykonać narzut kamienny frakcji 50-500mm wypełniony pospółką gliniastą 0-50mm i gliną. Nie dopuszczamy wykonania deflektorów w formie ostróg z palików drewnianych.

· Umocnienia za pomocą materacy faszynowych – dział 4.2, (rycina 4.2.1), proponujemy rezygnację z warstwy wzmacniającej z siatki stalowej i zamiennie wykonanie nasadzenia wierzby, która naturalnie wzmocni skarpę korzeniami. Ponadto proponujemu wykonanie szerszej półki niż na rysunku schematycznym i zamianę maty z porostem na nasadzenia wierzby, które to naturalnie wzmocnią półkę. Do wykonania warstwy narzutu kamiennego proponujemy mieszankę narzutu kamiennego frakcji 50-500mm wypełnionego pospółką gliniastą 0-50mm i gliną.

· Umacnianie osuwisk brzegowych oraz odsłoniętych korzeni drzew – dział 4.5 (rycina 4.5.1) – w naszej ocenie rozwiązanie wzorcowe, gdyż uwzględnia odsunięcie obwałowania, czyli oprócz zwiększenia przekroju korytowego rzeki także znaczne zmniejszenie ryzyka erozji wału w przyszłości.

Z poważaniem

Marcin Kostuch

Do wiadomości:

1. ZO PZW w Słupsku

2. Słowiński Park Narodowy

3. RDOŚ

4. Klub Przyrodników

5. WWF Polska

6. Wędkarski Świat