Nawigacja
Strona Główna
Aktualności
Artykuły
Galeria
Galeria B.Kotlarz
Statut TPRŁ
Do pobrania
Linki
Kontakt
Szukaj
Przekaż 1 % podatku
Info TPRŁ
eng pl
Przekaż 1 % swojego podatku
opp
Galeria B. Kotlarz
galeria kotlarz
Nasze wyróżnienia
nasze wyróżnienia
Ostatnie artykuły
Skrzydlaty architekt
Bielik- najwi?kszy s...
Błękitna Strzała- zi...
Logo Towarzystwa Prz...
"Troć Łeby" - zawody
Pokoje
opp
Pogoda
pogoda
Kliknij na mapę.
Słupska premiera filmu "Rzeka powrotów"

 W Młodzieżowym Centrum Kultury odbyła się 3.02.2006 r, m. in. w obecności przedstawicieli TPRŁ i Klubu Muchowego Dolina Łeby, premiera filmu „Rzeka powrotów” w reżyserii Sławomira Swerpla, zrealizowanego w ramach projektu „Ochrona tarła naturalnego troci i łososia atlantyckiego w dorzeczu Słupi” wdrażanego przez Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia” i Park Krajobrazowy Dolina Słupi.
Rozstrzygnięto ważne przetargi
 
W dniu 31.01.2006 r rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę obwodu rybackiego nr 3 rzeki Łeby (od ujścia rzeki Węgorzej do granic SPN). Przetarg wygrał Zarząd Okręgu PZW w Słupsku.           
Natomiast dzierżawcą 600 m obwodu rybackiego nr 4 (od granicy wód morskich w Łebie do granicy SPN) został Stanisław Klich.TPRŁ przeciwne "Koncepcji udrożnienia" rzeki Łeby
 Stanowisko Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby wobec przedstawionej przez Inspektorat w Tczewie, RZGW w Gdańsku, "Koncepcji udrożnienia rzeki Łeby w 2006r.", na długości 11 296 m.

Odpowiadając na pismo z dnia 12.01.2006 Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby przekazuje
stanowisko dotyczące „Koncepcji udrożnienia koryta rzeki Łeby w 2006 roku” na odcinkach: od mostu drogowego Bożepole Wielkie do cofki MEW Łęczyce (km 79+710 do 69+064, tj. 10646 m) i od jazu Łęczyce w km 68+450 do km 67+800 poniżej mostu drogowego na trasie Godętowo- Łęczyce (tj. 650 m).
"Troć Łeby 2006"- relacja z imprezy


 III Ogólnopolskie Zawody Muchowe o Puchar Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby "Troć Łeby 2006" odbyły się w dniach 7-8 stycznia 2006, na rzece Łebie, na odcinku od
Lęborka do granicy SPN. Wzięło w nich udział 102 muszkarzy z całego kraju. Do klasyfikacji zaliczano łososia, troć, pstrąga potokowego i tęczowego (dwa ostatnie gatunki od wymiaru 40cm). Otwarcia zawodów dokonał burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak. Głos zabrali również: wiceprezes Zarządu Okręgu PZW w Słupsku Mariusz Szczepaniak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby Marian Ślęzak, wiceprezes TPRŁ Zygmunt Lisiecki.

Bezpośrednia ochrona tarła naturalnego troci i łososia w dorzeczu Łeby

 W celu skoordynowania działań poszczególnych podmiotów zaangażowanych w akcją ochrony tarła powołano sztab Akcji Ochrony Tarła Troci „Lęborska Troć 2005” kierowany przez nadkom. Andrzeja Hachaja z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. W skład sztabu weszli ponadto komendant posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Słupsku, komendant Straży Miejskiej w Lęborku, komendant powiatowy Społecznej Straży Rybackiej, przedstawiciel Straży Granicznej z Łeby.

Udrożnienie środkowego przęsła jazu w Chocielewku
 

 W związku z bardzo niską sumą tegorocznych opadów (33% lat ubiegłych) i będącym następstwem tego niskim stanem wód dorzecza Łeby, istniało okresowe znaczne utrudnienie migracji ryb łososiowatych. Wskutek tego mało ryb pokonywało piętrzenie w Chocielewku korzystając z przepławki, większość koncentrowała się pod jazem podejmując bezskuteczne próby sforsowania go.

Sprawa zanieczyszczania rzeki Łeby w Prokuraturze Okręgowej

 30 września 2005r. wiceprezes TPRŁ Mariusz Wysocki powiadomił PSP w Lęborku o spływających Łebą opalizujących zanieczyszczeniach, które kojarzono wówczas z ropopochodnymi. W akcji przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia uczestniczyła PSP w Lęborku i OSP z Główczyc.

Odtworzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby tarlisk przed mostami w ul. Staromiejskiej i Armii Krajowej w Lęborku
 
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby odtworzyło tarliska troci i łososi przed mostami w ulicy Staromiejskiej i Armii Krajowej w Lęborku. Koncepcja odtworzenia tarlisk wynikała z dostrzeżonej ich stopniowej degradacji. Procesy korytowe spowodowały wyniesienie żwiru z miejsc tarliskowych, a dopływ biogenów zarastanie tradycyjnych miejsc tarliskowych roślinnością zanurzoną. Zamiast niezbędnego do rozrodu ryb litofilnych żwiru dno przed mostami zalegał gruz, kamienie, resztki skorup ceramicznych, poprzerastane roślinnością wodną, scementowane gliniastym piaskiem.

     

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby wyróżnione przez ZG PZW

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego za liczne aktywne działania wspierające rozwój polskiego wędkarstwa i chroniące środowisko naturalne przyznano założonemu w 1998 roku Towarzystwu Przyjaciół Rzeki Łeby medal „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa”.
Powstanie przepławki w Lęborku coraz bliższe

 Wybudowanie przepławki w Lęborku uznanej za jedną z pięciu z najniezbędniejszych w kraju staje się coraz realniejsze. Przeznaczenie na ten cel w budżecie Miasta Lęborka na rok 2006 „rozruchowej” kwoty 100 tys. zł pozwoliło na podjęcie pierwszych działań.

Ścieki z Rozłazina nadal płyną do rzeki Węgorzej - 10 miesięcy oczekiwania na odpowiedź
 
Pismem z 12 kwietnia 2005 r Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby wystąpiło do Wojewody Pomorskiego o unieważnienie wydanej z rażącym naruszeniem prawa decyzji starosty wejherowskiego Nr OS- 6223/35/2003/FJ z dnia 12.09.2003 r- pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z dwóch 18 rodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Osiedlowej Nr 2 i 4 w Rozłazinie, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bożepole”, do Strugi Węgorzej będącej dopływem jez. Lubowidzkiego, a poniżej jeziora uchodzącej do rz. Łeby.