Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 39
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby - News
Nawigacja
Strona Główna
Aktualności
Artykuły
Galeria
Galeria B.Kotlarz
Statut TPRŁ
Do pobrania
Linki
Kontakt
Szukaj
Przekaż 1 % podatku
Info TPRŁ
eng pl
Przekaż 1 % swojego podatku
opp
Galeria B. Kotlarz
galeria kotlarz
Nasze wyróżnienia
nasze wyróżnienia
Ostatnie artykuły
Skrzydlaty architekt
Bielik- najwi?kszy s...
Błękitna Strzała- zi...
Logo Towarzystwa Prz...
"Troć Łeby" - zawody
Pokoje
opp
Pogoda
pogoda
Kliknij na mapę.
TPRŁ laureatem konkursu "Zaadoptuj rzekę"


Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby zostało laureatem konkursu organizowanego przez Klub Gaja "Zaadoptuj rzekę".
Zostaliśmy wyróżnieni za wieloletnią działalność na rzecz rzeki Łeby i jej dopływów.


Więcej informacji na: klubgaja.pl/news/138
Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 do 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze

Publikujemy stanowisko TPRŁ w sprawie Wariantowej koncepcji zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 - 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze.

Panie Ministrze, pora skończyć z przełowieniem! - apel ponad 200 organizacji do ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej


Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby poparło inicjatywę Koalicji OCEAN 2012 w sprawie nadmiernego przełowienia i odbudowy zasobów ryb.

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Warszawa (11 kwietnia 2013r.) - Negocjacje w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa
Unii Europejskiej (WPRyb) wchodzą w ostatnią, decydującą fazę. W związku z tym ponad 200
organizacji wzywa ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej, aby
opowiedzieli się za zlikwidowaniem problemu przełowienia i szybkim odbudowaniem zasobów ryb.
„Ponad 200 organizacji postanowiło przypomnieć ministrom, że zakończenie przełowienia jest
prawnym obowiązkiem Unii Europejskiej i że niesie ono za sobą korzyści zarówno ekonomiczne,
społeczne jak i środowiskowe” - tłumaczy Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia,
koordynatorka Koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Wzywamy ministrów odpowiedzialnych za
rybołówstwo w UE do tego, aby podążyli za przykładami z Australii, Nowej Zelandii i Stanów
Zjednoczonych i opowiedzieli się za taką polityką, która odtworzy zasoby ryb do zrównoważonych
poziomów, bez żadnych opóźnień.”
6 lutego 2013r., podczas głosowania plenarnego, Parlament Europejski zdecydowaną większością
głosów opowiedział się za zlikwidowaniem przełowienia do 2015r. aby umożliwić odbudowę
zasobów ryb najpóźniej do 2020r. Niestety, 27-miu ministrów zasiadających w Radzie Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa UE odrzuciło ten cel, ustalając jedynie termin likwidacji przełowienia do
2020 roku, nie uwzględniając jednak w ogóle celu odbudowy zasobów ryb.
Sprzeciw w sprawie regulacji rzeki Bóbr
Publikujemy pismo w sprawie Regulacji rzeki Bóbr w km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów (z wyłączeniem odcinka od km 221+043 do km 221+992 – lewy brzeg, 222+170 – prawy brzeg).

Mamy ogromną nadzieję, że nie dojdzie do kolejnej dewastacji niezwykle cennego odcinka rzeki pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Obecnie znane są o wiele skuteczniejsze metody ograniczania skutków wysokich stanów wód, bo trudno mówić o całkwoitym powstrzymaniu powodzi, nie szkodzących środowisku, a wręcz poprawiających bioróżnorodność.
Ubolewamy, że RZGW we Wrocławiu jeszczę się z nimi nie zapoznało i swoimi działaniami pogwałca Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę Siedliskową i ustawę o Ochronie przyrody.

Wątpliwości TPRŁ w funkcjonowaniu Programu Zarybień Obszarów Morskich trafiają do NIK-u

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby wystąpiło do NIK z wnioskiem o podjęcie działań kontrolnych mających na celu wyjanienie naszych wątpliwości w funkcjonowaniu Programu Zarybień Obszarów Morskich.

Poniżej publikujemy treść naszego wystąpienia:

Walne zebranie sprawozdawcze
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, które rozpocznie się w dniu 30 marca 2013 roku (sobota) o godz. 7.30 w I terminie i o godz. 8.00 w II terminie w siedzibie Towarzystwa w Lęborku przy ul. Aleja Wolności 22.

Zarząd TPRŁ
Apel TPRŁ w sprawie Programu udrażniania rzek województwa Pomorskiego
Publikujemy apel Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby do Marszałka Województwa Pomorskiego i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie Programu udrażniania rzek województwa Pomorskiego”, który powstał w 2004 roku i do tej pory nie doczekał się realizacji...
Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 – 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze
W związku z opublikowanym na stronie internetowej RZGW w Gdańsku  zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie: „Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 – 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze”, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby publikuje pismo wysłane w tej sprawie do RZGW w Gdańsku. Mamy nadzieję, że nasze wnioski zostana uwzględnione i będziemy mogli brać czynny udział w pracach koncepcyjnych stawiając głównie na rozwiązania proekologiczne i innowacyjne, z korzyścią dla lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego.Stanowisko w sprawie budowy Stawów Karpiowych w Chocielewku
Publikujemy stanowisko Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku z dnia 03.01.2013r. wraz z uzupełnieniem z dnia 23.01.2013 w sprawie zwolnienia z zakazów określonych Art. 88l ust.1 Ustawy Prawo wodne, dla inwestycji: budowa sześciu zbiorników wodnych o powierzchni do 1,5 ha każdy – stawy do produkcji ryb karpiowatych w ilości łącznej do 4,0 t/ha na działce nr 138/2 obręb Chocielewko, gmina Nowa Wieś Lębork, powiat lęborski.

Zawody Muchowe Troć Łeby 2013 - relacja

99 zawodników z całego kraju uczestniczyło w X jubileuszowej edycji Ogólnopolskich Zawodów w Wędkarstwie Muchowym „Troć   Łeby 2013”, zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby i Klub Muchowy „Dolina Łeby” pod patronatem medialnym magazynu   „Wędkarski Świat”.

Była to szczególna edycja zawodów, bo oprócz okrągłej rocznicy po raz pierwszy zorganizowaliśmy zawody całkowicie w formule „no kill”, choć należy zaznaczyć, że już poprzednie dwie imprezy dopuszczały taką opcję. Taka formuła zawodów wychodzi naprzeciw wartościom promowanym przez Towarzystwo i jest kontynuacją takich pomysłów jak przyżyciowe tarło troci współorganizowane w Słowińskim Parku Narodowym.

Baza zawodów, rozegranych w dniach 5-6.01.2013r. na rzece Łebie, znajdowała się w Pałacu pod Bocianim Gniazdem w Runowie. Inaugurację uświetniło swoją obecnością wielu zaproszonych gości, m.in. burmistrz Lęborka Witold Namyślak, który dokonał uroczystego otwarcia imprezy, Przewodniczący Rady Miasta Lęborka Pan Adam Stenka, prezes koła PZW Lębork-Miasto Mariusz Szczepaniak, Przedstawiciel S.C. Młyn Zamkowy Pan Ryszard Nosko, prezesi Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby Zygmunt Lisiecki i Marian Ślęzak oraz nasz ulubiony certyfikowany instruktor rzutów muchowych FFF CCI Michał Dużyński.

 

PATRONAT MEDIALNY:

SPONSORZY:

MG ANGLING INTERNATIONAL

PRACOWNIA WĘDKARSKA WWW.FISHINGROD.PL


SALMO ADVENTURES


ZARZĄD OKRĘGU PZW W SŁUPSKU

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU

FARM FRITES POLAND S.A.

SKLEP WĘDKARSKI REKSIO W LĘBORKU

SKLEP WĘDKARSKI TROTKA W LĘBORKU

SKLEP WĘDKARSKI RED W WEJHEROWIE

SAT- TADEUSZ ŚLĘZAK

WĘDKARSKI ŚWIAT-PATRONAT MEDIALNY

DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK

JAXON- ANDRZEJ PODESZWA


VISION POLSKA

WWW.FLYHOUSE.PL

ROBERT TRACZ

JAKUB CHRUSZCZEWSKI

PZW KOŁO LĘBORK MIASTO

SPOMEL LĘBORK

PIEKARNIA DARZNIK

WWW.RUNOWO.PL

MAREK MACIŃSKI

DRAGON

STOR ZAKŁAD POLIGRAFICZNY

RZEŹBA I MALARSTWO ARTYSTYCZNE „OCZKO” JAN MALECKI

WWW.DAMISKLEP.PL


Zawody Muchowe Troć Łeby 2013 - nagroda główna MG Angling International

Prezentujemy nagrodę główną X ogólnopolskich zawodów w wędkarstwie muchowym Troć Łeby 2013, ufundowaną przez MG Angling International wędkę dwuręczną Airflo Delta Classic Salmon 13' 8/9.

Przy okazji serdecznie dziękujemy naszemu sponsorowi firmie MGA za cenne wsparcie i kolejną wspaniałą nagrodę główną.

Informacje i galeria zdjęć nagrody głównej: http://www.airflofishing.com/airflo-rods-delta-classic-salmon.cfm

Zapraszamy też na stronę producenta nagrody głównej - firmy AIRFLO: http://www.airflofishing.com/