Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 39
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby - News
Nawigacja
Strona Główna
Aktualności
Artykuły
Galeria
Galeria B.Kotlarz
Statut TPRŁ
Do pobrania
Linki
Kontakt
Szukaj
Przekaż 1 % podatku
Info TPRŁ
eng pl
Przekaż 1 % swojego podatku
opp
Galeria B. Kotlarz
galeria kotlarz
Nasze wyróżnienia
nasze wyróżnienia
Ostatnie artykuły
Skrzydlaty architekt
Bielik- najwi?kszy s...
Błękitna Strzała- zi...
Logo Towarzystwa Prz...
"Troć Łeby" - zawody
TPRŁ laureatem konkursu "Zaadoptuj rzekę"


Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby zostało laureatem konkursu organizowanego przez Klub Gaja "Zaadoptuj rzekę".
Zostaliśmy wyróżnieni za wieloletnią działalność na rzecz rzeki Łeby i jej dopływów.


Więcej informacji na: klubgaja.pl/news/138
Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 do 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze

Publikujemy stanowisko TPRŁ w sprawie Wariantowej koncepcji zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 - 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze.

Panie Ministrze, pora skończyć z przełowieniem! - apel ponad 200 organizacji do ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej


Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby poparło inicjatywę Koalicji OCEAN 2012 w sprawie nadmiernego przełowienia i odbudowy zasobów ryb.

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Warszawa (11 kwietnia 2013r.) - Negocjacje w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa
Unii Europejskiej (WPRyb) wchodzą w ostatnią, decydującą fazę. W związku z tym ponad 200
organizacji wzywa ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo w Unii Europejskiej, aby
opowiedzieli się za zlikwidowaniem problemu przełowienia i szybkim odbudowaniem zasobów ryb.
„Ponad 200 organizacji postanowiło przypomnieć ministrom, że zakończenie przełowienia jest
prawnym obowiązkiem Unii Europejskiej i że niesie ono za sobą korzyści zarówno ekonomiczne,
społeczne jak i środowiskowe” - tłumaczy Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia,
koordynatorka Koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Wzywamy ministrów odpowiedzialnych za
rybołówstwo w UE do tego, aby podążyli za przykładami z Australii, Nowej Zelandii i Stanów
Zjednoczonych i opowiedzieli się za taką polityką, która odtworzy zasoby ryb do zrównoważonych
poziomów, bez żadnych opóźnień.”
6 lutego 2013r., podczas głosowania plenarnego, Parlament Europejski zdecydowaną większością
głosów opowiedział się za zlikwidowaniem przełowienia do 2015r. aby umożliwić odbudowę
zasobów ryb najpóźniej do 2020r. Niestety, 27-miu ministrów zasiadających w Radzie Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa UE odrzuciło ten cel, ustalając jedynie termin likwidacji przełowienia do
2020 roku, nie uwzględniając jednak w ogóle celu odbudowy zasobów ryb.
Sprzeciw w sprawie regulacji rzeki Bóbr
Publikujemy pismo w sprawie Regulacji rzeki Bóbr w km 220+400 – 227+400 w m. Wojanów (z wyłączeniem odcinka od km 221+043 do km 221+992 – lewy brzeg, 222+170 – prawy brzeg).

Mamy ogromną nadzieję, że nie dojdzie do kolejnej dewastacji niezwykle cennego odcinka rzeki pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Obecnie znane są o wiele skuteczniejsze metody ograniczania skutków wysokich stanów wód, bo trudno mówić o całkwoitym powstrzymaniu powodzi, nie szkodzących środowisku, a wręcz poprawiających bioróżnorodność.
Ubolewamy, że RZGW we Wrocławiu jeszczę się z nimi nie zapoznało i swoimi działaniami pogwałca Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę Siedliskową i ustawę o Ochronie przyrody.

Wątpliwości TPRŁ w funkcjonowaniu Programu Zarybień Obszarów Morskich trafiają do NIK-u

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby wystąpiło do NIK z wnioskiem o podjęcie działań kontrolnych mających na celu wyjanienie naszych wątpliwości w funkcjonowaniu Programu Zarybień Obszarów Morskich.

Poniżej publikujemy treść naszego wystąpienia:

Walne zebranie sprawozdawcze
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, które rozpocznie się w dniu 30 marca 2013 roku (sobota) o godz. 7.30 w I terminie i o godz. 8.00 w II terminie w siedzibie Towarzystwa w Lęborku przy ul. Aleja Wolności 22.

Zarząd TPRŁ
Apel TPRŁ w sprawie Programu udrażniania rzek województwa Pomorskiego
Publikujemy apel Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby do Marszałka Województwa Pomorskiego i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie Programu udrażniania rzek województwa Pomorskiego”, który powstał w 2004 roku i do tej pory nie doczekał się realizacji...
Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 – 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze
W związku z opublikowanym na stronie internetowej RZGW w Gdańsku  zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie: „Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 – 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze”, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby publikuje pismo wysłane w tej sprawie do RZGW w Gdańsku. Mamy nadzieję, że nasze wnioski zostana uwzględnione i będziemy mogli brać czynny udział w pracach koncepcyjnych stawiając głównie na rozwiązania proekologiczne i innowacyjne, z korzyścią dla lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego.Stanowisko w sprawie budowy Stawów Karpiowych w Chocielewku
Publikujemy stanowisko Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku z dnia 03.01.2013r. wraz z uzupełnieniem z dnia 23.01.2013 w sprawie zwolnienia z zakazów określonych Art. 88l ust.1 Ustawy Prawo wodne, dla inwestycji: budowa sześciu zbiorników wodnych o powierzchni do 1,5 ha każdy – stawy do produkcji ryb karpiowatych w ilości łącznej do 4,0 t/ha na działce nr 138/2 obręb Chocielewko, gmina Nowa Wieś Lębork, powiat lęborski.

Zawody Muchowe Troć Łeby 2013 - relacja

99 zawodników z całego kraju uczestniczyło w X jubileuszowej edycji Ogólnopolskich Zawodów w Wędkarstwie Muchowym „Troć   Łeby 2013”, zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby i Klub Muchowy „Dolina Łeby” pod patronatem medialnym magazynu   „Wędkarski Świat”.

Była to szczególna edycja zawodów, bo oprócz okrągłej rocznicy po raz pierwszy zorganizowaliśmy zawody całkowicie w formule „no kill”, choć należy zaznaczyć, że już poprzednie dwie imprezy dopuszczały taką opcję. Taka formuła zawodów wychodzi naprzeciw wartościom promowanym przez Towarzystwo i jest kontynuacją takich pomysłów jak przyżyciowe tarło troci współorganizowane w Słowińskim Parku Narodowym.

Baza zawodów, rozegranych w dniach 5-6.01.2013r. na rzece Łebie, znajdowała się w Pałacu pod Bocianim Gniazdem w Runowie. Inaugurację uświetniło swoją obecnością wielu zaproszonych gości, m.in. burmistrz Lęborka Witold Namyślak, który dokonał uroczystego otwarcia imprezy, Przewodniczący Rady Miasta Lęborka Pan Adam Stenka, prezes koła PZW Lębork-Miasto Mariusz Szczepaniak, Przedstawiciel S.C. Młyn Zamkowy Pan Ryszard Nosko, prezesi Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby Zygmunt Lisiecki i Marian Ślęzak oraz nasz ulubiony certyfikowany instruktor rzutów muchowych FFF CCI Michał Dużyński.

 

PATRONAT MEDIALNY:

SPONSORZY:

MG ANGLING INTERNATIONAL

PRACOWNIA WĘDKARSKA WWW.FISHINGROD.PL


SALMO ADVENTURES


ZARZĄD OKRĘGU PZW W SŁUPSKU

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU

FARM FRITES POLAND S.A.

SKLEP WĘDKARSKI REKSIO W LĘBORKU

SKLEP WĘDKARSKI TROTKA W LĘBORKU

SKLEP WĘDKARSKI RED W WEJHEROWIE

SAT- TADEUSZ ŚLĘZAK

WĘDKARSKI ŚWIAT-PATRONAT MEDIALNY

DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK

JAXON- ANDRZEJ PODESZWA


VISION POLSKA

WWW.FLYHOUSE.PL

ROBERT TRACZ

JAKUB CHRUSZCZEWSKI

PZW KOŁO LĘBORK MIASTO

SPOMEL LĘBORK

PIEKARNIA DARZNIK

WWW.RUNOWO.PL

MAREK MACIŃSKI

DRAGON

STOR ZAKŁAD POLIGRAFICZNY

RZEŹBA I MALARSTWO ARTYSTYCZNE „OCZKO” JAN MALECKI

WWW.DAMISKLEP.PL


Zawody Muchowe Troć Łeby 2013 - nagroda główna MG Angling International

Prezentujemy nagrodę główną X ogólnopolskich zawodów w wędkarstwie muchowym Troć Łeby 2013, ufundowaną przez MG Angling International wędkę dwuręczną Airflo Delta Classic Salmon 13' 8/9.

Przy okazji serdecznie dziękujemy naszemu sponsorowi firmie MGA za cenne wsparcie i kolejną wspaniałą nagrodę główną.

Informacje i galeria zdjęć nagrody głównej: http://www.airflofishing.com/airflo-rods-delta-classic-salmon.cfm

Zapraszamy też na stronę producenta nagrody głównej - firmy AIRFLO: http://www.airflofishing.com/