Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rzekaleba/public_html/maincore.php on line 39
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby - News
Nawigacja
Strona Główna
Aktualności
Artykuły
Galeria
Galeria B.Kotlarz
Statut TPRŁ
Do pobrania
Linki
Kontakt
Szukaj
Przekaż 1 % podatku
Info TPRŁ
eng pl
Przekaż 1 % swojego podatku
opp
Galeria B. Kotlarz
galeria kotlarz
Nasze wyróżnienia
nasze wyróżnienia
Ostatnie artykuły
Walne Zgromadzenie C...
Walne Zgromadzenie C...
Skrzydlaty architekt
Bielik- najwi?kszy s...
Błękitna Strzała- zi...
Komisja Europejska: Gospodarka wodna w Polsce niezgodna z unijnymi przepisami!
Wczoraj Komisja Europejska ogłosiła, że skierowała przeciwko Polsce zarzuty łamania unijnego prawa w związku z gospodarką wodną. Zarzuty dotyczą utrzymywania rzek w sposób powodujący niszczenie ich wartości przyrodniczych i bez żadnych ocen wpływu na środowisko.

Decyzja unijnych komisarzy z 22 marca br. o wysłaniu do Polski pierwszego formalnego ostrzeżenia o niezgodności sposobu utrzymywania polskich rzek z unijnym prawem środowiskowym rozpoczyna tzw. procedurę naruszeniową. Jeśli Komisja Europejska nie uzna wyjaśnień polskiego rządu, sprawa może trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. (źródło: http://www.wwfpl.panda.org/ )
Spotkanie w sprawie budowy przepławki w Chocielewku
W sobotę 18 marca 2012 na terenie hodowli ryb w Chocielewku spotkaliśmy się z
projektantem, w sprawie budowy drugiej przepławki dla ryb. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele: właściciela obiektu, Wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Lęborku, PZW Słupsk i Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby.
Wypracowaliśmy wspólnie koncepcję przepławki, której konstrukcja
będzie oparta o drewniane belki. U podstawy jazu planowane jest też usypanie kamiennej
ostrogi, która będzie podpiętrzała wodę dolną.
Zarząd Towarzystwa postanowił wesprzeć finansowo inwestycję.
Cieszymy się z bardzo pozytywnej, wręcz wzorowej postawy i ogromnego zaangażowania
nowego właściciela obiektu w Chocielewku w budowę przepławki.
Walne zebranie sprawozdawcze
Walne zebranie sprawozdawcze TPRŁ było okazją do podsumowania naszych działań i bilansu finansowego w 2011 roku. Towarzystwo swoją
działalność opiera głównie o przychody z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego. Za rok 2011 otrzymaliśmy z tego
tytułu: 13344,90zł. Natomiast ze źródeł prywatnych uzyskaliśmy przychód w wysokości 500zł, na który składały
się darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz składki członkowskie. Wszystkim darczyńcom, chcielibyśmy z całego
serca podziękować za okazaną pomoc!
W 2011 roku podjęliśmy szereg inicjatyw. Współfinansowaliśmy koszty pierwszego nad rzeką Łebą tarła przyżyciowego troci poprzez zakup trzech sztuk polowych basenów na
wodę, których koszt wyniósł 2 924,94zł. Dofinansowaliśmy także, w kwocie 1700zł całodobowy posterunek ochrony tarła troci nad rzeką Okalicą, który funkcjonuje
nieprzerwanie od 10 lat, z czego 1200zł wydatkowane zostało na zakup drewna
opałowego, a 500zł to koszty organizacji wiaty dla strażników. W roku 2011
Towarzystwo zakupiło także paliwo dla policji z przeznaczeniem na wspólne akcje
antykłusownicze za kwotę 1000zł.

Dość dużym obciążeniem są dla nas koszty prowadzenia rachunkowości, które
zamknęły się kwotą 2915,80zł. Są one konieczne ze względu na przyznany nam w 2008 roku status organizacji pożytku publicznego.

Dziękujemy wszystkim za zaufanie, ogromną pomoc i wsparcie. Dzięki
przekazanym darowiznom możemy podejmować i organizować akcje na rzecz poprawy walorów ekologiczno – wędkarskich naszej statutowej rzeki, a
Państwo poprzez wsparcie naszych działań, jesteście ich współautorami. Bez Waszego zaangażowania, dynamika naszych działań byłaby bardzo mocno
ograniczona.

DZIĘKUJEMY!
CZŁONKOWIE I ZARZĄD TPRŁ

Zarybienie dopływów Łeby


19 marca 2012 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby uczestniczyli w corocznym zarybieniu dopływów Łeby wylęgiem troci.
Autorem zdjęć jest Witold Ziemkowski
Protest w sprawie wycinki drzew i krzewów nad rzeką Słupią
Poniżej publikujemy treść listu wysłanego do Dyrektor RZGW w Gdańsku w sprawie usunięcia drzew i zakrzaczeń na rzece Słupi poprzez sprzedaż „na pniu” drzew i krzewów rosnących w korycie rzeki Słupii w km 3+700 do 17+900 w miejscowościach Niestkowo, Wodnica, Machowino w gminie Ustka oraz w km 14+400 do 41+500 w miejscowościach Bydlino, Strzelinko, Gałęzino, Włynkówko, Krępa Słupska w gminie Słupsk.


Będzie kolejna przepławka w Chocielewku
21 lutego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Lęborku spotkanie nowego właściciela hodowli ryb w Chocielewku z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby i Zarządu Okręgu PZW w Słupsku. Powodem spotkania była wydana przez Starostwo decyzja scedująca prawa do pozwolenia wodno prawnego na nowego właściciela obiektu.        
TPRŁ w piśmie z dnia 31.01.2012 wnioskowało o:
1. Zabezpieczenie wlotów i wylotów wody na hodowlę kratami lub urządzeniami uniemożliwiającymi migrację ryb z rzeki na teren hodowli.
2. Wykonanie przez wnioskodawcę przepławki przy istniejącym jazie znajdującym się na rzece Łebie przy hodowli umożliwiającej migrację ryb w formie przepławki technicznej w przęśle jazu lub bystrotoku okalającego jaz.
W wyniku bardzo merytorycznej dyskusji nowy właściciel przychylił się do wniosków Towarzystwa i zadeklarował ich realizację.
Złowiłeś znakowaną rybę, powiadom ichtiologów!
Informacje w przypadku połowu troci wędrownej lub łososia ze znaczkiem typu "carlin" (blaszka z numerem przyczepiona do płetwy grzbietowej):
  • rybę należy zmierzyć (cm) oraz zważyć (kg):
- długość całkowitą (Lt) , od początku głowy do najdłuższego promienia płetwy ogonowej oraz
- l. caud. , czyli długość ryby od głowy do najkrótszego promienia płetwy ogonowej
- wagę podajemy w kilogramach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  • należy zebrać delikatnie nożykiem ok 10 łusek powyżej 3 rzędu nad linią naboczną w połowie drogi między płetwą tłuszczową, a płetwą grzbietową. Łuski najlepiej włożyć do koperty do wyschnięcia.
  • podać datę połowu, miejsce złowienia, nr telefonu kontaktowego.
Łuski ryby oraz dane wraz ze znaczkiem należy przesłać na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego
Zakład Ryb Wędrownych
ul. Synów Pułku 37 80-298 Gdańsk


lub na adres mailowy: adam.lejk@uwm.edu.pl

W przypadku złowienia troci wędrownej zaopatrzonej w zielony znaczek Carlin o serii PIRS-PMIR należy zgłosić informację e-mailowo na adres: adam.lejk@uwm.edu.pl lub sekretariat@slowinskipn.pl lub na powyższy adres instytutu.

Kontrola przepływów nienaruszalnych w zlewni rzeki Łeby

31 stycznia członkowie Społecznej Straży Rybackiej i Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby odbyli niezapowiedzianą kontrolę na kilku piętrzeniach w dorzeczu Łeby.

Podobne akcje będą systematycznie powarzane, ze względnu na to, że w kilku przypadkach ilość wody, która zgodnie z tzw. „przepływem nienaruszalnym” powinna nieprzerwanie płynąć głównym korytem cieku budziła nasze wątpliwości.

Olbrzymia większość jazów i tam, które znajdują się w zlewni rzeki Łeby nie posiada przepławek, dlatego tak ważne jest dopilnowanie, aby na odcinku od poboru wody, do jej miejsca zrzutu zachować odpowiednią jej ilość, określoną każdorazowo w pozwoleniu wodno-prawnym.  Idealnym rozwiązaniem, jest wybudowanie przy piętrzeniu przepławki. Daje to gwarancję stałego przepływu wody i pozwala na wędrówki tarłowe ryb. Można taką inwestycję sfinansować praktycznie bez angażowania własnych środków, o czym możemy przeczytac na stronie http://www.ochronaryb.pl/, mimo to brak jakiejkolwiek inicijatywy ze strony gównych zainteresowanych, którzy korzystają z piętrzeń.

Troć Łeby 2012 - relacja z zawodów

 

110 zawodników z całego kraju uczestniczyło   w IX Ogólnopolskich Zawodach wWędkarstwie Muchowym „Troć   Łeby 2012”, zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby i   Klub Muchowy „Dolina Łeby” pod patronatem medialnym magazynu   „Wędkarski Świat”. Wśród łowiących znaleźli się goście z Irlandii,   Norwegii, Włoch, a nawet dalekiej Kanady.

Baza zawodów, rozegranych w dniach 7-8.01.2012r. na rzece Łebie, znajdowała się w Pałacu pod Bocianim Gniazdem w Runowie. Inaugurację uświetniło swoją obecnością wielu zaproszonych gości, m.in. burmistrz Lęborka Witold Namyślak, który dokonał uroczystego otwarcia imprezy, członkowie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Słupsku Adam Grabczyk i Tomasz Borowiecki, prezes koła PZW Lębork-Miasto Mariusz Szczepaniak, redaktor Marek Szymański z „Wędkarskiego Świata” i instruktor rzutów muchowych Michał Dużyński, który jako jeden z dwóch polaków posiada certyfikat FFF CCI.

 

PATRONAT MEDIALNY:

SPONSORZY:

MG ANGLING INTERNATIONAL

ZARZĄD OKRĘGU PZW W SŁUPSKU

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU

FARM FRITES POLAND S.A.

SKLEP WĘDKARSKI REKSIO W LĘBORKU

SKLEP WĘDKARSKI TROTKA W LĘBORKU

SKLEP WĘDKARSKI RED W WEJHEROWIE

SAT- TADEUSZ ŚLĘZAK

WĘDKARSKI ŚWIAT-PATRONAT MEDIALNY

DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK

JAXON- ANDRZEJ PODESZWA

VISION POLSKA

WWW.FLYHOUSE.PL

ROBERT TRACZ

JAKUB CHRUSZCZEWSKI

PZW KOŁO LĘBORK MIASTO

SPOMEL LĘBORK

PIEKARNIA DARZNIK

WWW.RUNOWO.PL

WWW.SALARFISHING.PL

MAREK MACIŃSKI

DRAGON

STOR ZAKŁAD POLIGRAFICZNY

PAWEŁ STYPIŃSKI

RZEŹBA I MALARSTWO ARTYSTYCZNE „OCZKO” JAN MALECKI

PRACOWNIA WĘDKARSKA WWW.FISHINGROD.PL

Zawody Muchowe Troć Łeby 2012

UPRZEJMIE INFORMUJEMY ŻE LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW TROĆ ŁEBY 2012 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA I NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ.
Informujemy też, że zawodnicy w czasie trwania zawodów są zwolnieni z opłat za wędkowanie nad rzeką Łebą dzięki uprzejmości ZO PZW w Słupsku.
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby i Klub Muchowy "Dolina Łeby" już po raz dziewiąty organizują zawody w wędkarstwie muchowym z cyklu "Troć Łeby", które odbędą się w dniach 7-8 stycznia 2012r. nad rzeką Łebą. 

UWAGA! Osoby zaproszone prosimy o potwierdzenie przybycia!


OTWARCIE ZAWODÓW ODBĘDZIE SIĘ W BAZIE NOCLEGOWEJ W RUNOWIE
(dojazd)

Dane kontaktowe dla osób chcących wziąć udział w zawodach: 
e-mail: towarzystwo@dolinaleby.eu 
Andrzej Adamiak tel.: 601079900
Drugie tarło troci na żywej rybie nad Łebą
10 listopada odbyła się druga tura przyżyciowego tarła troci nad Łebą.
Pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego, Spółki Sandacz oraz ichtiolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podeszli do zadania z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem, dzięki czemu ryby wracające do swojego naturalnego środowiska były w dobrym stanie.